Ohita navigointi

Jaa rakkautta

Tilaa

Meidän visiomme

Vanhan sihteeriopiston sulkeminen aiheutti Suomessa uutisryppään normaalin kansan silmissä, kun taas seksityötä tekeville se saattoi olla tukiverkoston poistuminen ammatissa jota paheksutaan ja halveksutaan. Sexwork.net ja Sihteeriopisto.co toimivat ammattilaisten kohtaamispaikkana, tukena ja turvana. 3 Vanhempaa professoria päättivät perustaa Sihteeriopiston uudelleen.

Oppilaat valitsevat itse opinto-ohjelmansa ja suorittavat opintoja 100 sihteeripisteen verran, joka saattaa oppilaasta riippuen koostua suihinotosta, naamalle laukeamisesta, kimppakivasta tai esimerkiksi alistamisesta. Tytöt ilmoittavat profiilissaan opintojensa laajuden sekä pätevyytensä.

Sihteeriopisto on ankarasti ihmiskauppaa ja paritusta vastaan. Sihteeriopisto suosittelee jokaista, joka kokee joutuneensa ihmiskaupan uhriksi tai haluaa keskustella olemaan yhteydessä esimerkiksi Pro-tukipisteeseen: Pro-tukipiste on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia.

Sihteeriopisto on paikka seksityöntekijöille kohdata toisiaan ja kertoa itsestään. Sihteeriopisto ei ota vastuuta profiilien sisällöstä. Alussa avaamme profiilin tehneille keskusteluosion jonka tarkoitus on korvata tämä tärkeä seksialan ammattilaisten kohtaamispaikka, jossa he pystyvät jakamaan kokemuksia, varoittamaan toisiaan ja hakemaan tukea.

Haastateltava on pääkaupunkiseutulainen perheenäiti. Hän on yhä aktiivinen alalla.

Mitä sihteeriopisto on merkinnyt sinulle?

Seksityö Suomessa on pääsääntöisesti hyvin itsenäistä ja sitä myötä myös yksinäistä työtä. Sihteeriopisto on toiminut erinomaisena väylänä kollegoihin tutustumisessa sekä heidän kanssaan verkostoitumisessa. Tunnettuna foorumina myös aloittelevat seksityöntekijät ovat päätyneet useimmiten juuri sinne, ja sieltä löytäneet yhteyden kokeneempiin henkilöihin, joilta on voinut saada tärkeitä neuvoja ja opastusta. Sihteeriopiston sivut ovat olleet tärkeä osa seksityöskenen sisäistä "etsivää työtä" ajatellen, ja ehkäisseet alalle tulevien ihmisten joutumista mitä moninaisimpiin ongelmiin. Pääsääntöisesti suomalaiset seksityöntekijät suhtautuvat toisiinsa hyvin kollegiaalisesti ja pyrkivät auttamaan toisiaan.

Sihteeriopiston oppilaslista eli seksityöntekijöiden mainokset ovat vain pieni osa foorumin toimintaa. Isoin merkitys on ollut laajalla keskustelufoorumilla. Juuri siellä seksityöntekijät ovat voineet kohdata toisiaan.

Kun itse aikanaan aloitin opin alasta paljon tärkeitä asioita foorumia lukemalla. En esimerkiksi ollut tiennyt, että voin itse palveluntarjoajana täysin määritellä omat rajani. Foorumilla käytyjen keskustelujen lukeminen oli hyvin avartavaa ja muutti aiemmat käsitykseni siitä, että minun seksinmyyjänä on pakko suostua ostetun ajan puitteissa kaikkeen, mitä asiakas haluaa.

Keskustelufoorumi sisälsi useita aiheosioita, ja foorumi on ollut olemassa useamman vuosikymmenen. Foorumin poistaminen käytöstä kadottaa myös kulttuurillisesti merkittävän osan Suomen seksityön historiasta. Foorumilla käydyt keskustelut ovat tärkeä ja säilyttämisen arvoinen osa kulttuuria. Foorumin keskustelut ovat liittyneet niin seksityöhön yleensä (meillä ja maailmalla) kuin myös seksuaalisuuteen yleisestikin.

Miten sivuston sulkeminen vaikuttaa seksityöntekijöihin?

Sihteeriopiston sivut ovat iso osa seksityöntekijöiden ammatillista toimintaa. Kyse ei ole pelkästään mainospaikasta vaan alustasta, joka sisältää runsaasti seksityöntekijöiden tarvitsemaa tietoa alasta. Kollegoiden (ja asiakkaiden) kohtaamispaikan lisäksi foorumilla on ollut tärkeä merkitys seksityöntekijöiden turvallisuudelle.

On esimerkiksi voinut tarkistaa, millaisilla kirjoituksilla aikaa varaava nimimerkki on keskusteluihin osallistunut. Kirjoitusten sävystä ja sisällöstä on voinut jo päätellä paljon siitä, kannattaako asiakasta ottaa vastaan. Monet nimimerkit ovat osallistuneet keskusteluihin satoja tai tuhansia kertoja, ja esimerkiksi naisvihamielisten asiakkaiden välttäminen on ollut tämän vuoksi mahdollista. Potentiaalisen asiakkaan ottaessa yhteyttä jotain toista kautta ei hänestä voi tehdä mitään päätelmiä.

Suomessa Pro-tukipiste välittää toisinaan varoituksia vaarallisista asiakkaista (ryöstäjät, seksuaali- ja väkivaltarikolliset jne.), mutta nämä varoitukset tavoittavat vain murto-osan seksityöntekijöistä - vain heidät, jotka sattuvat käymään toimipisteillä Helsingissä, Turussa tai Tampereella. Sihteeriopiston foorumille kirjoitetut varoitukset vastaavista henkilöistä sekä keskustelu muista ongelmatilanteista ja lieveilmiöistä tavoittavat isomman ihmisryhmän - myös asiakaskunnan, joiden heidänkin on tärkeää tietää, millaisten mahdollisten riskien minimoimiseksi moni seksityöntekijöiden käytäntö liittyy.

Sihteeriopiston foorumi auttaa myös seksinostajia välttämään ihmiskaupan uhrien asiakkaiksi päätymistä. Kun seksityöntekijä on vuosien ajalta tuttu keskusteluihin osallistuva "foorumipersoona" voi olla suhteellisen varma siitä, että tämä toimii itsenäisesti vapaasta tahdostaan. Foorumilla on jaettu myös tietoa paritusepäilyistä.

Pelkään, että foorumin sulkeminen antaa ns. suurelle yleisölle mielikuvan siitä, että seksityö olisi Suomessa laitonta. Tämä voi vaikuttaa asenteisiin jyrkentävästi, mikä puolestaan vaikeuttaa seksityöntekijöiden elämää entisestään. Lisäksi asenteiden muuttuminen huonompaan suuntaan voi johtaa siihen, että seksityö/palveluiden ostaminen kriminalisoidaan jossain muodossa, mikä tulee johtamaan esimerkiksi seksityöntekijöiden lasten mielivaltaisiin huostaanottoihin sekä lisääntyneisiin väkivaltarikoksiin seksityöntekijöitä kohtaan.

Foorumin mukana katosi myös runsaasti henkilökohtaista materiaalia, esimerkiksi ihmisten yksityisviestit.

Miten ihmiskauppaa seksityön osalta mielestäsi tehokkaimmin suitsittaisiin?

Sihteeriopiston foorumin alasajo ei ainakaan auta. Seksikaupan ajaminen syvemmälle esim. pimeän netin puolelle johtaa ongelmiin, joita Ruotsissa on jo kohdattu. Vastuu ihmiskauppiaiden teoista ei kuulu seksityöntekijöiden niskoille. Seksityöntekijät tekevät jo nyt omalta osaltaan paljon ruohonjuuritason työtä pitäessään alaa silmällä ja kysyessään herkästi alalle tulevilta uusilta ihmisiltä, onko heillä kaikki kunnossa ja tarvitsevatko nämä jotain apua.

Seksityöhön liittyy vahva stigma, ja on vaarallista ajaa seksityöntekijät syvemmälle piiloon ja näkymättömiin. Tiedetään, että seksityöntekijöihin kohdistuu eniten väkivalta- ja henkirikoksia maissa, joissa heillä on vahvin stigma eli häpeäleima, ja joissa seksityöntekijät toimivat ikään kuin yhteiskunnan laitamilla. Todellisuudessa seksityöntekijät ovat äitejä, tyttäriä, sisaria, naapureita. Heitä on kaikissa eri ammattikunnissa ja kaikenlaisilla taustoilla. Kaikki seksityöntekijät eivät myöskään ole naisia.

Uskon, että mitä julkisempi asia seksityön olemassaolo on sitä vaikeampi ihmiskauppiaiden on alalla toimia. Mitä hämyisemmästä, epämääräisemmästä ja piilotetummasta ilmiöstä on kyse sen varmemmin jalansijaa on myös rikolliselle toiminnalle. Silloin asiakkaidenkin on vaikeampi hahmottaa, ketkä ovat alalla omasta tahdostaan ja ketkä puolestaan ihmiskaupan uhreja.

Kai Mykkänen on juuri ehdottanut, että Suomeen säädettäisiin uusi ihmiskauppalaki. Tässä kohdassa näen ehdottoman tärkeänä, että seksityö erotetaan selkeästi omana asianaan eikä sitä sekoiteta kokonaisuudessaan ihmiskauppaan. Sihteeriopiston foorumin sulkeminen antaa julkisuuteen kuvaa siitä, että seksityö sinänsä olisi ihmiskauppaa tai jollain lailla laitonta.

Ihmiskaupan kitkeminen seksityön osalta vaatii (jo nykyisinkin toimivaa) ihmiskaupan uhrin tunnistamiseen tähtäävää työtä. Pro-tukipisteellä on kattavaa materiaalia tähän. Tietoa asiasta tulisi levittää tehokkaammin.

Palveluiden ostajat ovat avainasemassa. Seksuaalikasvatuksella voidaan vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja pyrkiä kohti tilannetta, jossa entistä useampi olisi kiinnostunut siitä, millaisessa tilanteessa olevalta henkilöltä palveluita ostaa. Ostajat ovat tärkeässä asemassa myös ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja heistä viranomaisille raportoimisessa. Tämän vuoksi seksinostoa ei pitäisi ainakaan kriminalisoida vaan ilmoituskynnyksiä pitäisi päin vastoin madaltaa nykyisestäkin.

Mitä nyt?

Seksityöhön liittyviä asenteita tulee ravistella. Jos joku haluaa sitä vapaaehtoisesti tehdä, sen tulee olla mahdollista ja turvallista. Sosiaaliturvan avulla pidetään huolta siitä, ettei kellään ole taloudellista pakkoa ryhtyä seksityöhön. Sen sijaan, että käytämme lainsäädäntöä ja poliisin resursseja alalla viihtyvien kiusaamiseen, tulisi meidän tehdä kaikin voimin yhteistyötä ihmiskaupan kitkemiseksi ja yhteiskunnan kaikkien jäsenten turvallisuuden takaamiseksi.

You can registration as: